Projekt ShareFifty5

Projekt ShareFifty5

Udvikling og vækst i maritime erhverv og IT-virksomheder

ShareFifty5 er et projekt, der lægger sig i rækken af erhvervs-udviklingsforløb i de sydfynske kommuner, der gavner iværksættere. I denne omgang er det IT og maritime erhverv, der er målgruppen – projektet begyndte 1. marts 2018. Vækst, innovation og samarbejde - det er nøgleordene og succeskriterierne for projektet, ShareFifty5 (tidligere kaldet 'Co-Create Sydfyn'). Det er Svendborg Kommune, der er tovholder på EU-Socialfondsprojektet. ShareFifty5 ansøgte Syddansk Vækstforum om det samlede projekt i størrelsesordenen 19,8 mio. kr., heraf 14.9 mio. kr. i direkte tilskud.

Ud over Svendborg Kommune som tovholder er Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner med på ansøgningen.

ShareFifty5 omfatter fem primære aktiviteter:

1. Development: Individuelt tilpasset, modulopbygget kompetenceudviklingsforløb, der forbedrer små og mellemstore virksomheders forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer. Det kan være indenfor strategi og ledelse, market trends, innovation, salg, markedsføring, branding og kommunikation m.fl. Hver virksomhed kan sammensætte sit eget forløb med deltagelse af forskellige medarbejdere. Flere virksomheder kan gå sammen om at udvikle produkter gennem forløbet. 

2. Leadership: Korte, intensive kompetenceudviklingsforløb for virksomhedernes topledelse og bestyrelsesmedlemmer samt topchefer fra organisation og kommuner. Niveauet skal være højt som ønsket af virksomhederne.

3. Entrepreneur: Kollektive uddannelsesforløb, der forbedrer iværksætteres vækstrater og levedygtighed. Der startes op i små grupper med seks iværksættere i hver med et kort intensivt forløb. Derefter har de workshops fælles med virksomhederne i Business.

4. Accelerator: Den maritime Startup Hub med accelerator-forløb til udvalgte iværksættere med stort markeds- og vækstpotentiale.

5. Advice: Klippekort til mentorer og anden specifik rådgivning som f.eks. ingeniører, advokat m.fl.

Hertil kommer en række tværgående aktiviteter, der tilbydes i tilknytning til projektets primære aktiviteter, bl.a. åbne faglige netværksevents, Nestor Taskforce og rekruttering 2.0.

Projektet har som national målsætning at gøre Sydfyn til centrum for udvikling af maritime start up’s og spin-out virksomheder. Som en del af projektet etablerer Fyns Maritime Klynge derfor også en maritim, såkaldt Startup Hub, der placerer Sydfyn på Danmarkskortet, men også leverer løsninger til et stort, internationalt marked. Hub’en placeres fysisk i Fremtidsfabrikkens IT og maritime iværksætterhus Kvægtorvet i Frederiksgade 8, med adgang til værksted og laboratorier på SIMAC.

Hold dig opdateret

Du kan altid holde dig opdateret på Share Fifty5s egen hjemmeside.