Projekt Styrket erhverv i gadeplan

Projekt Styrket erhverv i gadeplan

Projektet løber over tre år og er målrettet detailhandlerne i  fire sydfynske kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland. De er gået sammen om projektet: Svendborg Erhverv og Cittaslowrådet arbejder sammen om at få så mange som muligt gjort opmærksomme på projekt, der via kurser, kompetenceudvikling og individuel sparring kan være med til at løfte netop din virksomhed. Målet er at styrke erhvervet ved at give den enkelte butik og forretning mulighed for at udvikle sig gennem konkrete tiltag, og dermed sikre et attraktivt og sundt handelsmiljø.

Alle Cittaslow-virksomhedder er velkommen til at deltage – også de virksomheder, der ligger uden for bymidten. Det er gratis at deltage - eneste krav er viljen til og ønsket om at udvikle sin virksomhed. Projektet  ”Erhverv i Gadeplan”  har en øvre grænse for antal deltagere, så det er om at være hurtig og melde sig til.  Projektet strækker sig over en periode på tre år. I den periode er hovedaktiviteterne:

1.Individuelle handleplaner og kompetenceforløb - my smart shop (afklarende). 
Udgør dynamiske handlingsplaner i forhold til virksomhedernes egne vækststrategier med indlagte succeskriterier.

2.Kompetenceudviklingsforløb: Digitalisering af forretningen

3.Kompetenceudviklingsforløb: E-handel

4.Kollektive kompetenceudviklingsforløb: 
Bygger ovenpå 2 og 3 og udpeger de mest centrale emner

5.Mentorordninger: Styrker kompetenceudviklingen ved at omsætte til handling og resultater i praksis.

6.Netværk - geografiske:  Relevante temaer udpeges undervejs.

Baggrunden for projektet er den stadig stigende konkurrence fra den stærkt stigende nethandel og de store byers tiltrækningskraft. Indholdet er individuelle, skræddersyede og konkrete handleplaner for den enkelte forretning.