Værkstedet

Værkstedet

Det store mødelokale Værkstedet ligger ved siden af indgangen til Kvægtorvet. Det er lyst, stort og der er god plads til dine mødedeltagere.

I lokalet finder du et whiteboard, projektor og en papirtavle. Der plads til 8-48 personer.
Det koster 3.000 kr. for en hel dags leje og 2.250 for en halv dags leje.

For at booke lokalet skal du sende en mail til Bethina Als Saabye Larsen, bethina.larsen@svendborg.dk eller tlf. 30 17 44 60